preloader
Proizvod je dodat u korpu
Matematika -  udžbenik za 6. razred

Matematika - udžbenik za 6. razred

  • Autor: Branko Jevremović Radmila Božić Jovan Ćuković
  • Dizajn: Lazo Satmari
  • Edicija:
  • Godina izdanja: 2009
  • Oprema: Format 20,5 x 26.5 cm, 204 str., broš, ćirilica
  • Cena sa PDV-om: 920 RSD
  • Cena dostave: 300 RSD
  • Besplatna dostava na teritoriji Srbije za iznos veći od 3.000 din.
Količina
 Dodaj u korpu

Description

Udžbenik je pisan prema važećem nastavnom planu i programu za šesti razred osnovne škole.
Sadržaj knjige podeljen je na manje celine, ukupno njih devet, i raspoređen na način koji autori smatraju pogodnim za obradu tokom školske godine.
Pre svega, udžbenik je pisan za učenika, pa mu se i direktno obraća nastojeći da ga podstakne na samostalan rad i kontrolu postignutih rezultata. Uvođenje novih pojmova i sadržaja prate urađeni, konkretni primeri, potkrepljeni slikama i objektima iz učenikovog okruženja. 
Posle svake celine ponuđen je kontrolni zadatak kojim se omogućava učeniku, roditelju i nastavniku sagledavanje rezultata rada učenika. Tako se blagovremeno stiče uvid u stepen usvojenosti prethodnog gradiva koji je, zbog povezanosti matematičkih sadržaja, neophodan za dalje praćenje gradiva.
Posle svake celine data su i rešenja svih zadataka.
Geometrijski i drugi sadržaji, na odgovarajući način, prilagođeni uzrastu učenika, imaju za cilj da istaknu i podstiču misaone i druge aktivnosti učenika.
Zbirka zadataka prati udžbenik na komplementaran način. Zajedno, ovaj komplet omogućava rad na više (bar tri) nivoa u radu sa učenicima.
Učenik treba obavezno da razmatra uvodne i nove sadržaje, i urađene primere, a ostalo da bira prema svojim mogućnostima. Takođe, neophodno je da samostalno reši zadatke, proveri rezultate, pa tek onda da ih uporedi sa rezultatima u knjizi.