preloader

Knjige na akciji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proizvod je dodat u korpu
Gramatolomija ★ Gramatika srpskog jezika
Popust 20 %
Pregledna gramatika srpskog jezika • Najprodavanije izdanje! • Ova knjiga je svojim sadržajem i jednostavnošću pravo osveženje za našu školsku praksu.
Cena sa PDV-om:
890 RSD
712 RSD
  Dodaj u korpu
Književnomanija
Popust 40 %
Ilustrovani vodič kroz književne pojmove i termine, kao i njihova primena u književnim delima
Cena sa PDV-om:
890 RSD
534 RSD
  Dodaj u korpu
Od A do Š
Popust 40 %
Vodič kroz književne izraza i pojmove sa kojima se đaci najčešće sreću
Cena sa PDV-om:
890 RSD
534 RSD
  Dodaj u korpu
Tri, četiri, sad! Zbirka zadataka iz matematike
Popust 20 %
Zanimljivi zadaci iz matematike za 3. i 4. razred osnovne škole, raspoređeni u 14 tema i u svakoj temi složeni su od jednostavnijih ka složenijim...
Cena sa PDV-om:
890 RSD
712 RSD
  Dodaj u korpu
Školski pravopis srpskog jezika
Popust 20 %
Priručnik je namenjen učenicima osnovne škole, ali i širem krugu korisnika tj. svima koji svoj izraz žele da podignu na nivo obrazovanog čoveka.
Cena sa PDV-om:
890 RSD
712 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Srpski jezik 5
Popust 10 %
Srpski jezik peti razred • Vrste reči, padeži, glagoli i glagolski oblici, rečenice i rečenični članovi, pravopis, narodna i umetnička književnost...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Istorija 5
Popust 20 %
Istorija peti razred • Uvod u istoriju, praistorija, države i kultura Starog istoka, Stara Grčka, Helenizam, Stari Rim, kultura antičkog doba...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Biologija 5
Popust 20 %
Biologija peti razred • raznovrsnost života, osnove klasifikacije živih bića, osobine živih bića, ćelija, jedinstvo građe, nasleđivanje i evolucija...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Geografija 5
Popust 20 %
Geografija peti razred • Vasionska tela, oblik Zemlje, vulkani, zemljotresi, litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, testovi i kontrolni za 5.raz.
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Srpski jezik 6
Popust 10 %
Srpski jezik šesti razred • Građenje reči, fonetika, zamenice, glagolski oblici, rečenice (nezavisne predikatske), narodna i umetnička književnost...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Istorija 6
Popust 20 %
Istorija šesti razred • Evropa, Sredozemlje i srpske zemlje u ranom Srednjem veku. Evropa, Sredozemlje i srpske zemlje u poznom Srednjem veku...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Мatematika 5
Popust 10 %
Matematika peti razred • Deljivost, skupovi, osnovni pojmovi geometrije, ugao, razlomci, razlomci - sabiranje i oduzimanje, osna simetrija...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Мatematika 6
Popust 10 %
Matematika šesti razred • Trougao - podudarnost i značajne tačke, racionalni brojevi, četvorougao, racionalni brojevi - primene, koordinatni sistem...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Fizika 6
Popust 20 %
Fizika šesti razred • Ravnomerno i promenljivo pravolinijsko kretanje, sila, merenje, inercija, masa i gustina, pritisak čvrstih tela, Paskalov zakon.
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Srpski jezik 7
Popust 10 %
Srpski jezik 7. razred • Istorija jezika, promenljive i nepromenljive vrste reči, služba reči u rečenici i sintagme, značenja i funkcija padeža...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Fizika 7
Popust 30 %
Fizika sedmi razred • Njutnovi zakoni, ravnomerno promenljivo kretanje, kretanje dejstvom sile teže, sile otpora, sila potiska, mehanička energija...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
637 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Hemija 7
Popust 30 %
Hemija sedmi razred • Osnovni hemijski pojmovi, atom i stuktura atoma, čestice, supstance: atomi, molekuli i joni, homogene smeše - rastvori...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
637 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Fizika 8
Popust 30 %
Fizika osmi razred • Oscilatorno i talasno kretanje, odbijanje i prelamanje svetlosti, električno polje, električnа struja i Omovi zakoni, otpornost.
Cena sa PDV-om:
910 RSD
637 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Hemija 8
Popust 30 %
Hemija osmi razred • Nemetali, oksidi nemetala i kiseline, metali, oksidi metala i hidroksidi, soli, ugljovodonici, organska jedinjenja sa kiselinom
Cena sa PDV-om:
910 RSD
637 RSD
  Dodaj u korpu
Testovi za prijemni ispit ★ Kombinovani
Popust 10 %
Kombinovani testovi za završni ispit sadrže 400 zadataka u 20 testova, rešenja i odgovore iz fizike, biologije, hemije, geografije i istorije.
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Testovi za prijemni ispit ★ Srpski jezik
Popust 10 %
Testovi za završni ispit iz srpskog jezika sadrže 400 zadataka u 20 testova, rešenja i odgovore. Rešavanjem testova učenik ponavlja celokupno gradivo.
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Testovi za prijemni ispit ★ Matematika
Popust 10 %
Testovi za završni ispit iz matematike sadrže 400 zadataka u 20 testova, rešenja i odgovore. Rešavanjem testova učenik ponavlja celokupno gradivo...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
819 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Biologija 6
Popust 20 %
Biologija šesti razred • Građa živih bića, građa ljudskog tela, jednoćelijski organizmi, udruživanje ćelija u kolonije, višećelijski organizmi...
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Geografija 6
Popust 20 %
Geografija šesti razred • Testovi, kontrolni, geografija, geografska karta, stanovništvo, Evropa - granice, položaj i prirodne odlike, Evropska Unija.
Cena sa PDV-om:
910 RSD
728 RSD
  Dodaj u korpu
Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima
Popust 30 %
Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima namenjena je kako učenicima osnovnih, tako i srednjih škola, a na poklon dobijate REČNIK engleskog jezika.
Cena sa PDV-om:
1190 RSD
833 RSD
  Dodaj u korpu
Praktična gramatika engleskog jezika sa vežbanjima
Popust 30 %
Gramatika engleskog jezika namenjena je nivoima B1 i B2..Na poklon dobijate REČNIK
Cena sa PDV-om:
1190 RSD
833 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Komplet za 5. razred
Popust 30 %
Srpski jezik, matematika, biologija, istorija i geografija
Cena sa PDV-om:
4550 RSD
3185 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Komplet za 6. razred
Popust 25 %
Srpski jezik, matematika, biologija, geografija, fizika, istorija
Cena sa PDV-om:
5460 RSD
4095 RSD
  Dodaj u korpu
Komplet testova za završni ispit
Popust 20 %
Kombinovani testovi za završni ispit iz srpskog jezika i književnosti i matematike. Komplet testova za brzu i efikasnu pripremu za prijemni ispit.
Cena sa PDV-om:
2730 RSD
2184 RSD
  Dodaj u korpu