preloader

Naše edicije

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proizvod je dodat u korpu

EASY START - alati za učenje

Edicija EASY START koncipirana je kao kombinacija „alata” koji učenicima i roditeljima olakšavaju zajedničko učenje i pripremu za sve vrste provera znanja od petog do osmog razreda osnovne škole: usmeno odgovaranje, pismeni zadaci, kontrolne vežbe, testovi i završni ispiti.

Kratki testovi ukazuju deci i roditeljima na trenutni nivo znanja, a priručnici sa odgovorima olakšavaju ponavljanje i učenje propuštenog nastavnog gradiva (usled različitih okolnosti).

U testovima ćete naći pitanja koja upućuju na najvažnije sadržaje iz nastavnog programa, koje svaki učenik treba da usvoji u toku školske godine.

Istovremeno, EASY START testovi mogu da posluže nastavnicima u procesu ocenjivanja, izrade kontrolnih zadataka, usmenog ispitivanja i evaluiranja rada učenika, jer sadrže i Priručnik sa gotovim ključem za ocenjivanje odgovora učenika.

Easy start

Easy Start ★ Pripreme za proveru znanja ★ 5. razred

Easy Start ★ Komplet za 5. razred
Popust 20 %

Easy Start ★ Komplet za 5. razred

Srpski jezik, matematika, biologija, istorija i geografija
Cena sa PDV-om:
4455 RSD
3564 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Srpski jezik 5

Easy Start ★ Srpski jezik 5

Srpski jezik peti razred • Vrste reči, padeži, glagoli i glagolski oblici, rečenice i rečenični članovi, pravopis, narodna i umetnička književnost...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Istorija 5
Popust 10 %

Easy Start ★ Istorija 5

Istorija peti razred • Uvod u istoriju, praistorija, države i kultura Starog istoka, Stara Grčka, Helenizam, Stari Rim, kultura antičkog doba...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
802 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Мatematika 5

Easy Start ★ Мatematika 5

Matematika peti razred • Deljivost, skupovi, osnovni pojmovi geometrije, ugao, razlomci, razlomci - sabiranje i oduzimanje, osna simetrija...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Biologija 5
Popust 10 %

Easy Start ★ Biologija 5

Biologija peti razred • raznovrsnost života, osnove klasifikacije živih bića, osobine živih bića, ćelija, jedinstvo građe, nasleđivanje i evolucija...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
802 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Geografija 5
Popust 10 %

Easy Start ★ Geografija 5

Geografija peti razred • Vasionska tela, oblik Zemlje, vulkani, zemljotresi, litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, testovi i kontrolni za 5.raz.
Cena sa PDV-om:
891 RSD
802 RSD
  Dodaj u korpu

Easy Start ★ Pripreme za proveru znanja ★ 6. razred

Easy Start ★ Komplet za 6. razred
Popust 20 %

Easy Start ★ Komplet za 6. razred

Srpski jezik, matematika, biologija, geografija, fizika, istorija
Cena sa PDV-om:
5346 RSD
4277 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Мatematika 6

Easy Start ★ Мatematika 6

Matematika šesti razred • Trougao - podudarnost i značajne tačke, racionalni brojevi, četvorougao, racionalni brojevi - primene, koordinatni sistem...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Fizika 6
Popust 10 %

Easy Start ★ Fizika 6

Fizika šesti razred • Ravnomerno i promenljivo pravolinijsko kretanje, sila, merenje, inercija, masa i gustina, pritisak čvrstih tela, Paskalov zakon.
Cena sa PDV-om:
891 RSD
802 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Srpski jezik 6

Easy Start ★ Srpski jezik 6

Srpski jezik šesti razred • Građenje reči, fonetika, zamenice, glagolski oblici, rečenice (nezavisne predikatske), narodna i umetnička književnost...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Biologija 6

Easy Start ★ Biologija 6

Biologija šesti razred • Građa živih bića, građa ljudskog tela, jednoćelijski organizmi, udruživanje ćelija u kolonije, višećelijski organizmi...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Geografija 6

Easy Start ★ Geografija 6

Geografija šesti razred • Testovi, kontrolni, geografija, geografska karta, stanovništvo, Evropa - granice, položaj i prirodne odlike, Evropska Unija.
Cena sa PDV-om:
891 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Istorija 6
Popust 10 %

Easy Start ★ Istorija 6

Istorija šesti razred • Evropa, Sredozemlje i srpske zemlje u ranom Srednjem veku. Evropa, Sredozemlje i srpske zemlje u poznom Srednjem veku...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
802 RSD
  Dodaj u korpu

Easy start ★ Pripreme za proveru znanja ★ 7. razred

Easy Start ★ Hemija 7
Popust 25 %

Easy Start ★ Hemija 7

Hemija sedmi razred • Osnovni hemijski pojmovi, atom i stuktura atoma, čestice, supstance: atomi, molekuli i joni, homogene smeše - rastvori...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
668 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Srpski jezik 7
Popust 25 %

Easy Start ★ Srpski jezik 7

Srpski jezik 7. razred • Istorija jezika, promenljive i nepromenljive vrste reči, služba reči u rečenici i sintagme, značenja i funkcija padeža...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
668 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Fizika 7
Popust 25 %

Easy Start ★ Fizika 7

Fizika sedmi razred • Njutnovi zakoni, ravnomerno promenljivo kretanje, kretanje dejstvom sile teže, sile otpora, sila potiska, mehanička energija...
Cena sa PDV-om:
891 RSD
668 RSD
  Dodaj u korpu

Easy start ★ Pripreme za proveru znanja ★ 8. razred

Easy Start ★ Hemija 8
Popust 25 %

Easy Start ★ Hemija 8

Hemija osmi razred • Nemetali, oksidi nemetala i kiseline, metali, oksidi metala i hidroksidi, soli, ugljovodonici, organska jedinjenja sa kiselinom
Cena sa PDV-om:
891 RSD
668 RSD
  Dodaj u korpu
Easy Start ★ Fizika 8
Popust 25 %

Easy Start ★ Fizika 8

Fizika osmi razred • Oscilatorno i talasno kretanje, odbijanje i prelamanje svetlosti, električno polje, električnа struja i Omovi zakoni, otpornost.
Cena sa PDV-om:
891 RSD
668 RSD
  Dodaj u korpu