preloader

Nova paradigma učenja - sistem C/KA

pre 3 godine

Nova paradigma učenja - sistem C/KA

Nova paradigma učenja - sistem C/KA

blog-article

SISTEM UČENJA C/KA

Communication Knowledge Ability

Zasnovan na EASY START ''alatima'' za učenje C/KA sistem učenja u osnovi sadrži tri pojma: KOMUNICIRANJE, ZNANJE i SPOSOBNOSTI (pojmovi izvedeni iz engleskih reči: communication, knowledge i ability), i nastaje na njihovom delotvornom povezivanju i primeni u procesu pedagoške komunikacije. Ključna pitanja na koja C/KA sistem pruža odgovore su:

● Kako i uz pomoć kojih sredstava, ''alata'' i kanala, pored već postojećih udžbenika, priručnika i predavanja u školi, povećati KOMUNIKABILNOST poruka koje se u nastavi razmenjuju i stečeno znanje učiniti primenljivijim?

● Kako preneti sadržaje kojima se stiže do ishoda propisanih programima nastave i učenja na način koji omogućava da učenicima gradivo postane jasnije i lakše razumljivo?

● Kako podstaći i motivisati roditelje koji treba da aktivno učestvuju i da na adekvatan pedagoški način komuniciraju sa svojom decom?

● Kako podstaći kreativnost učenika kroz pretvaranje ideja u saopštenje, čije će usvajanje u pogledu saznajnih efekata i vrednosnih posledica biti očigledno?

● Kako omogućiti efikasnu i efektivnu (kreativnu) komunikaciju kroz interakciju NASTAVNIKA, UČENIKA i RODITELJA? Da li je moguće otkloniti brojne šumove u komunikaciji i uspešno dostići ishode učenja bez ograničenja kreativnosti, samostalnosti i istraživačkog duha? Sistem učenja C/KA usmeren je na ishode procesa učenja različitih predmeta u osnovnoj školi. Ključna pitanja i odgovori uče se iz kompleta testova, simbolički nazvanih EASY START, ali i oslanjanjem na različite izvore (udžbenici, televizija, internet, i dr.). Na takav način se, pored ostalog, otvara i put ka primeni novih interaktivnih metoda učenja i unapređenju pedagoškog komuniciranja na relaciji NASTAVNICI-UČENICI-RODITELJI. EASY START TESTOVI ZA PROVERU ZNANJA EASY START kompleti koncipirani su tako da sadrže 16 ''treninga'' u obliku testova (po dva testa za svaku nastavnu oblast u toku jedne školske godine, gde su ishodi nastave pretvoreni u ključna pitanja) i priručnike sa odgovorima i rešenjima. Obuhvaćeni su sledeći nastavni predmeti: SRPSKI JEZIK i KNJIŽEVNOST, MATEMATIKA, ISTORIJA, GEOGRAFIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA i HEMIJA. Na osnovu sistema učenja C/KA i EASY START ''alata'', moguće je ostvariti METODIČKI INOVATIVAN PRISTUP UČENJU I NASTAVI I OSTVARITI SVRSISHODNU PROVERU ZNANJA I VEŠTINA. C/KA SISTEM UČENJA - CILJEVI:

● POKAZATI deci KAKO da uče na pravi način;

● PODSTAĆI ih da uče zato što žele da istražuju, otkrivaju i napreduju;

● MOTIVISATI ih da uče kroz istraživanja zadatih tema i oblasti, kroz igru i rešavanje testova;

● UPUTITI ih i podsticati kod njih veštine aktivnog SLUŠANJA i korišćenja tradicionalnih i novih medija i različitih izvora; ŠTAMPANIH KNJIGA (udžbenika, priručnika, lektire, beletristike) i NOVIH INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA;

● POMOĆI roditeljima da se oslobode straha od nekompetentnosti i da se aktivno uključe u proces učenja sa svojom decom, da razgovaraju sa njima o školskom gradivu i nastavnim temama, da budu aktivno uključeni u pedagoško komuniciranje i proveru znanja svoje dece.

● OLAKŠATI i ASISTIRATI nastavnicima, koji su pored izvođenja nastave, opterećeni mnogim administrativnim obavezama i poslovima, proces ocenjivanja i praćenja napredovanja učenika.

● UNAPREDITI KOMUNIKACIONE KOMPETENCIJE NASTAVNIKA, UČENIKA I RODITELJA.