preloader
Proizvod je dodat u korpu
Čitanka sa gramatikom za 5. razred osnovne škole
Rasprodato

Čitanka sa gramatikom za 5. razred osnovne škole

  • Autor: Milka Canić Nataša Antonić Sandra Sofronić
  • Dizajn: Lazo Satmari, Jovan Željko Rajačić
  • Edicija:
  • Godina izdanja: 2011
  • Oprema: 29,5 x 21 cm; pun kolor; broš; 255 strana; ilustracije; ćirilica
  • Cena sa PDV-om: 1210 RSD
  • Cena dostave: 300 RSD
  • Besplatna dostava na teritoriji Srbije za iznos veći od 3.000 din.
Količina
 Dodaj u korpu

Description

Čitanka i gramatika za peti razred osnovne škole čiji su autori Milka Canić, Nataša Antonić i Sandra Sofronić temelji se na osnovnim teorijsko-metodološkim i didaktičko-metodičkim zakonitostima savremenog udžbenika. Interpretacija udžbeničkog gradiva u ovoj knjizi zasniva se na rezultatima nauke o književnosti, jezika, stilistike, lingvistike, metodike i teorije udžbenika. 

Čitanka i gramatika su urađene prema planu i programu za peti razred osnovne škole i u potpunosti ispunjavaju sve ciljeve i zadatke predviđene za nastavu srpskog jezika u tom razredu.

Ono što ovaj udžbenik čini posebno zanimljivim i vrednim i što ga izdvaja od ostalih udžbeničkih materijala te vrste, jeste nov koncept i pristup obradi nastavnih sadržaja iz književnosti, gramatike, pravopisa, jezičke i estetske kulture.

Prvi put u udžbeničkoj literaturi dve velike nastavne oblasti - književnost i jezik - objedinjene su u jednu celinu. Učenicima se pruža mogućnost da na književnim delima iz naše i strane literature, koja su predviđena nastavnim planom i programom, obrađuju gramatičke jedinice, uče pravopisna pravila i savladavaju osnovne pojmove iz teorije književnosti, odnosno jezičke kulture.Ovakvo povezivanje i upućivanje književnosti i jezika jedne na druge umnogome olakšava rad i nastavnicima u traženju odgovarajućih oblika i metoda rada na svakom času. Sve je u ovoj čitanci na jednom mestu - dobro osmišljeno, međusobno povezano i sa jasnim zahtevom da učenik bude aktivni učesnik u nastavnom procesu. Osim toga, učenik je zahvaljujući problemskom pristupu nastavnim jedinicama iz književnosti i gramatike, osposobljen da samostalno radi i stvaralački primenjuje stečena znanja u Radnoj svesci koja prati Čitanku za peti razred osnovne škole.