preloader
Proizvod je dodat u korpu
Fizika 6 – udžbenik sa zbirkom zadataka

Fizika 6 – udžbenik sa zbirkom zadataka

  • Autor: Vladimir Obradović Gordana Nastić
  • Dizajn: Lazo Satmari
  • Edicija:
  • Godina izdanja: 2013
  • Oprema: 20.5 x 26.5 cm, pun kolor
  • Cena sa PDV-om: 920 RSD
  • Cena dostave: 300 RSD
  • Besplatna dostava na teritoriji Srbije za iznos veći od 3.000 din.
Količina
 Dodaj u korpu

Description

Pred vama je jedan sasvim nov udžbenik fizike.
Ovaj udžbenik će vas, na jednostavan način, kroz razumljivu i zanimljivu priču i uz pomoć mnogobrojnih primera iz svakodnevnog života, uvesti u fiziku, jedan potpuno novi predmet. Udžbenik će vas provesti kroz nekoliko poglavlja: uvodno - u kojem ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima u fizici; poglavlje koje se bavi kretanjem - u kojem ćete naučiti čime se ono opisuje i gde ćete uraditi veliki broj zanimljivih zadataka; poglavlje pod nazivom Sila - u kojem će vam biti jasno šta znači ta reč koju tako često pominjemo; poglavlje u vezi sa merenjem - iz kojeg ćete naučiti osnove tog neobilaznog postupka u fizici; poglavlje u kojem se izučavaju masa i gustina - karakteristike koje opisuju sva tela oko nas i, konačno, poglavlje u kojem ćete naučiti šta je pritisak i sve zanimljive pojave u vezi sa njim.
Na kraju svake celine čekaće vas kratke biografije velikana nauke koji su među prvima proučavali pitanja kojima ćete se i vi u ovoj knjizi baviti, zatim kratak pregled sadržaja poglavlja koje ste pročitali, potom pitanja na koja ćete odgovarati znanjem koje ste stekli prelazeći stranice knjige, i na kraju, računski zadaci, čijom ćete izradom uobličiti i učvrstiti stečeno znanje. 
Udžbenik se završava laboratorijskim vežbama, koje ćete samostalno ili uz pomoć nastavnika izvoditi na časovima fizike koji su za to predvidjeni.