preloader

Rešenja ministarstva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

VIDEO LEKCIJE

OTVORENI SISTEM OBRAZOVANJA · OSO

WWW.OSO.RS

Otvoreni servis obrazovanja (OSO) predstavlja komunikacionu platformu koja omogućava praćenje onlajn (online) nastave od petog do osmog razreda osnovne škole. Ova multimedijalna platforma sadrži video lekcije i tutorijale. Svi sadržaji su usklađeni sa nastavnim planom i programom koje propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Učenicima i roditeljima koji žele da nadgledaju nastavni proces, omogućeno je besplatno praćenje časova i nastavnih jedinica posredstvom računara ili mobilnih telefona.

U kriznim okolnostima kada se vaspitno-obrazovni rad realizuje izvan škola, a nastava odvija ''na daljinu'' posredstvom televizije i snimljenih časova, ova internet platforma sa svojim sadržajima značajno doprinosi uspešnijoj realizaciji nastavnog procesa i dosezanju predviđenih ishoda učenja.

Video lekcije i tutorijale možete pratiti na internet adresi:
www.oso.rs

OSO je komunikaciona platforma koju razvija izdavačka kuća ŠKOLA PLUS iz Beograda. Paralelno sa ovim projektom, stručni tim ove izdavačke kuće radi i na razvijanju sistema učenja C/KA. Ovaj sistem učenja u osnovi sadrži tri pojma KOMUNICIRANjE, ZNANjE I SPOSOBNOSTI (pojmovi izvedeni iz engleskih reči: communication, knowledge i ability), i počiva na njihovom delotvornom povezivanju i primeni u pedagoškom komuniciranju.

Sistem učenja C/KA usmeren je ka ishodima učenja, a njih je, pored ostalog, teško dosegnuti bez odgovarajućih ''alata''. Sažimajući ishode učenja iz različitih predmeta u osnovnoj školi, u ključna pitanja i odgovore na njih u formi kompleta testova, simbolički nazvanih EASY START, idejni utemeljivači ovog sistema učenja, otvorili su put ka primeni novih interaktivnih metoda učenja i unapređenju pedagoškog komuniciranja na relaciji NASTAVNICI-UČENICI-RODITELjI.

Detaljnije o sistemu učenja C/KA i EASY START testovima za proveru znanja možete pogledati na sajtu izdavačke kuće ŠKOLA PLUS:
www.skolaplus.rs