preloader

Kako se spremiti za (probnu) malu maturu?

pre 11 meseci

Kako se spremiti za (probnu) malu maturu?

Kako se spremiti za (probnu) malu maturu?

blog-article

Pod pritiskom mnogih obaveza, učenja, pripreme za završne ispite, đaci često manje uživaju u poslednjoj godini koju provode u školi okruženi dugogodišnjim prijateljima i poznatim licima nastavnika. Često je stres prisutan od septembra kada dete krene u osmi razred: kako će se spremiti za završne ispite, kada treba da počne, da li ići na grupnu pripremu ili na individualne časove, koliko dnevno vremena treba da uči, kako da uskladi učenje za malu maturu sa regularnom nastavom u školi i nekim treningom, drugim vanškolskim aktivnostima i slično? To su samo neka od pitanja koja brinu pre svega roditelje koji žele da se potrude da detetu omoguće što mirnije okruženje i što više podrške da bi im ovaj period olakšali što je više moguće. Međutim, nije uvek lako odgovoriti na pitanja poput ovih. 


Ove godine je koncept male mature promenjen jer se više neće polagati kombinovani test sa pet predmeta, već se bira samo jedan od njih, uz srpski i matematiku, koji ostaju. Svaka novina u sistemu donosi nelagodu onom ko se nađe na raskršću i mora biti prvi u nečemu. Zato je posebno važno da se maturantima ne stvara dodatni pritisak, ali je neminovno da se veliki uspeh očekuje. I dok se sukobe očekivanja sa znanjem i voljom za učenjem i stresom zbog onog nepoznatog što sledi, probna mala matura se približava i đacima možda stvara paniku jer nisu sigurni koliko se za nju moraju spremiti.
Probna mala matura je s razlogom probna! Da đaci treba da znaju sve do kraja marta, kada se ona održava, onda bi to bila regularna mala matura. Dakle, nema razloga za paniku. Nema razloga da se đaci opterećuju da moraju preći sve gradivo do kraja marta, jer im posle toga ostaje skoro tri meseca do regularnog završnog testa. Probna mala matura pomaže da se učenici susretnu sa ambijentom u kom se održava završni ispit, da steknu predstavu šta se očekuje od njih na svakom testu, da se susretnu sa testom kao modelom provere. 
Ono što sledi tri meseca nakon probne mature jeste ono što se računa. I zato probnu malu maturu treba iskoristiti kao svojevrstan primer onoga kako to treba da izgleda.
Očekivanja s kojima treba doći na probnu malu maturu su sledeća:


1.    Priprema za malu maturu je već počela, đaci su prešli neki deo gradiva, dolaze na probnu malu maturu da provere da li su savladali ono što su prešli.
2.    Priprema za malu maturu nije počela, đaci su mislili da je rano i da je tek mart, dolaze na probnu malu maturu da vide koliko je njihovo znanje bez ikakve prethodne pripreme.
3.    Đaci nikada nisu videli kako taj test izgleda, dolaze na probnu malu maturu da osete test i model testiranja.
4.    Đaci ne znaju da popunjavaju obrasce, dolaze na probnu malu maturu da vide šta treba od ličnih podataka popuniti na testu i na koji način se to popunjava.
5.    Đacima je u školi najveći strah bio kada nastavnici na kontrolnom kažu: precrtan ili ispravljen odgovor neću priznati. Pa su se bunili kad se tačan, ali ispravljen odgovor ne prizna. Pošto je upravo tako na maloj maturi, nema precrtavanja i ispravljanja odgovora, đaci dolaze na probnu malu maturu da uče da pišu običnom olovkom i odgovore u koje su sigurni podebljaju hemijskom.
6.    Pošto ove godine đaci biraju jedan od ponuđenih pet predmeta i nemaju prethodne modele testa po tom principu, dolaze na probnu malu maturu da vide kakav je novi vid testa i koliko detaljno se traži poznavanje gradiva tog izbornog predmeta.
Očekivanja veća od ovih u vidu željenih poena najbolje je ostaviti za jun! Ova ovde očekivanja sasvim su dovoljna da bez opterećenja i stresa podnesete izlazak na probnu malu maturu i prvi susret sa testiranjem.


Dodatna podrška đacima maturantima, a i vid olakšice u procesu učenja i za probnu malu maturu i za završni ispit jesu naši START  paketi, koji sadrže 20 testova sa po 20 pitanja, urađeni po modelima male mature.