preloader

UČENJE ZA OCENU I UČENJE ZA ZNANJE

pre 1 godinu

UČENJE ZA OCENU I UČENJE ZA ZNANJE

UČENJE ZA OCENU I UČENJE ZA ZNANJE

blog-article

U nekolikim zemljama ocene su ukinute, ako ne u celom obrazovnom sistemu, ono bar na samom početku, kada dete tek ulazi u obrazovni proces. U Srbiji ocene su opisne samo u prvom razredu. A i tada se gleda kakav je ko opis dobio i često se dešava da roditelji nesvesno te opise podvode pod brojke: šta misliš, da li je ovaj opis ono što bi bila petica ili je ipak četvorka? Sigurno se mnogi sećaju svojih početaka, kada su učiteljice davale cvetiće: pet latica petica, četiri četvorka i tako dalje. Pa su onda đaci gledali kolike su te latice! Da slučajno jedna nije malo manja, pa da je to isto kao i pet minus! Ovo su sve pogrešni koraci koji đake od samih početaka vode ka cilju – dobiti što bolje ocene. Retko ko uzme za cilj – dobiti što bolje znanje. 


Strogim se nastavnicima smatraju oni koji daju malo visokih ocena, koji „mnogo traže“. Opet kvantitativno merimo znanje. Sve dok je tako, ostaće nerešivi pravi problemi. 
Ako đaci uče za ocenu, oni:
1.    Nemaju jasan cilj učenja
2.    Nemaju interesovanja ka realnom saznanju koje proizilazi iz toga što uče
3.    Gube interesovanje za knjigu
4.    Gube motivaciju za školu
5.    Uče napamet i zaborave (izbrišu) gradivo odmah nakon testa
6.    Svaki put iznova i iznova uče isto, pošto se gradivo često nadovezuje jedno na drugo.
Svi ovi razlozi dovoljni su da stavimo jedno NE na jurnjavu za ocenom i da preokrenemo u korist znanja. 


Ako đaci uče za znanje, oni:
1.    Uče voljno, jer pronalaze ono što ih zanima u svem tom gradivu
2.    Trude se da nađu način da shvate na sebi pristupačan način
3.    Aktiviraju sve saznajne procese, istražuju, dolaze do rešenja
4.    Pronalaze korist u onome što uče, neku primenu ili svrhu
5.    Dobijaju motivaciju da dalje otkrivaju nove stvari
6.    Dobijaju interesovanje da pronađu nove knjige na tu temu
7.    Uče kako da uče, pa se gradivo održi u glavi i posle nekog vremena


Naveli smo neke, a razloga ima mnogo. Ako se uči za znanje, nemoguće je da ocena to neće pokazati. Rečeno je jednom „ocena nije merilo znanja“ i to je jako tačno! Neko može dobiti 5, a da posle zaboravi naučeno, neko može dobiti 4, a da mu znanje ostane duže u glavi. Međutim, onaj ko zna kako da uči i koji redovno sa interesovanjem uči, neminovno će morati da dobije dobre ocene. 
Ako ste se uverili da ocena nije presudna, ali i dalje želite da dete ima dobro znanje i dobre ocene, onda i za to imamo rešenje: Easy start testovi, koji predstavljaju vodič kroz najvažnije segmente gradiva i učenike podstiču kako da uče. Inovativan pristup učenju i obnavljanju gradiva, koji će biti sjajan prijatelj svoj deci osnovnoškolskog uzrasta.